Listeaza

TRASEUL V: REŞIŢA – DETA

Traseul V

REŞIŢA – BOCŞA – GĂTAIA – DETA (69 km)

Pornim pe acest traseu din municipiul reşedinţă de judeţ Reşiţa, atestat din sec. XV, vechi centru siderurgic. Aici putem vizita Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul” construită în sec. XIX, biserica evanghelică din sec. XIX, biserica romano-catolică (1848), Cazinoul german (1862), Cazinoul român (sec. XX), Poşta veche (1912) şi Palatul cultural (1928). Un interes deosebit îl reprezintă Muzeul locomotivelor cu aburi (16 locomotive construite la Reşiţa de-a lungul timpului). Este punct de plecare spre staţiunile Semenic, Crivaia şi Trei Ape din Munţii Semenic. (Punct de legătură cu Traseul IV) şi parcurgând 22 km ajungem în oraşul Bocşa atestat din 1437, vechi centru de exploatare al minereului de fier. În oraş putem vizita ruinele cetăţii medievale Cuieşti datând din sec. XIV, biserica „Buna Vestire” zidită în 1755, biserica „Sf. Apostoli” (1808), biserica romano-catolică construită în sec. XVIII, Mănăstirea Vasiova ctitorită în 1905 şi care posedă o extrem de importantă şi valoroasă colecţie de cărţi vechi bisericeşti şi Primăria, o frumoasă construcţie din sec. XIX. După alţi 10 km ajungem în satul Berzovia unde se pot vedea urmele masivului castru roman Berzobis datând de la înc. sec. II, având dimensiuni apreciabile (490 x 410 m). Numai 6 km ne mai despart şi ajungem în proaspătul oraş Gătaia, atestat din 1323 şi unde se află Mănăstirea Săraca (în localitatea componentă Şemlacu Mic), cu vechea biserică „Schimbarea la Faţă” construită în 1443 de ieromonahul Macarie, fiind pictată de vestitul Andrei Zugravul împreună cu feciorul său în 1730. După  ce traversăm satele Birda şi Denta, după 24 km ajungem în oraşul Deta, atestat din 1360 unde putem vizita biserica romano-catolică în stil neogotic, construită în 1899. (Punct de legătură cu Traseul IV).

Listeaza