Listeaza

TRASEUL II: BUCURESTI - TULCEA - SUCEAVA

TRASEUL II: BUCUREŞTI – URZICENI – CONSTANŢA – TULCEA – BRĂILA – GALAŢI – VASLUI – IAŞI – TÂRGU FRUMOS – BOTOŞANI – SUCEAVA (979 km) ­­

- 0 km - BUCUREŞTI. Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo. 

 (Punct de legătură cu traseele I, III, IV şi V)

- 57 km - URZICENI. Municipiu (atestat din sec. XVI). Biserici ortodoxe din sec XIX. Conace (1905 şi 1931). Protoieria Urziceni (1889). Pădurea Manasia.

- 64 km - SLOBOZIA. (Punct de legătură cu traseul II b). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1614). Biserica „Sf. Voievozi” (1618). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1863). Muzeul Agriculturii. Muzee.

- 27 km - ŢĂNDĂREI. Oraş (atestat din 1594). Biserica „Sf. Voievozi” (1839). Centru viticol.

- 23 – 25 km - Traversarea Dunării pe podul Giurgeni – Vadu Oii.

- 9 km - HÂRŞOVA. Oraş. Ruinele cetăţii Hârşova (sec. X – XVIII). Biserica „Sf. Împăraţi” (1903). Geamia (1812). Izvoare cu ape termale; bază de tratament. Rezervaţia Canaralele Hârşovei (2,3 ha). Centru viticol şi pomicol.

- 61 km - MIHAIL KOGĂLNICEANU. Oraş. Aeroport internaţional.

- 23 km - CONSTANŢA. Municipiu reşedinţă de judeţ ( atestat din…). (Punct de legătură cu traseele II a şi II b). Edificiul roman cu mozaic (sec. III – VI). Zidul roman (sec. III). Termele romane (sec. IV). Farul genovez (sec. XIV). Geamia Hunchiar (mijl. sec. XIX). Biserica elenă (1867). Templul evreiesc de rit spaniol (sec. XX). Casa genoveză (sec. XIX). Cazinoul (sec. XIX). Portul turistic. Plajele maritime. Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie. Parcul arheologic. Muzee. Acvariu. Delfinariu. Observator astronomic cu planetariu. Teatre. Filarmonică.

- 7 km – MAMAIA. Staţiune maritimă. Plaja cu nisipul cel mai fin de pe litoralul românesc.

- 12 km – NĂVODARI. Staţiune maritimă pentru tineret.

- 31 km – NUNTAŞI/DUINGI. Sat. Staţiune balneoclimaterică de interes local. Lac cu apă sărată. Nămol sapropelic.

- 8 km – CETATEA HISTRIA. Ruinele cetăţii greceşti (sec. VII î. Cr. – sec. VII d. Cr.); poarta mare a cetăţii; cartierul comercial; zidul de incintă; necropole şi sanctuare. Muzeu cu valoroase exponate din perioada greco-romană.

- 30 km – BAIA. Sat. Urmele unei aşezări neolitice. Lacul Ceamurlia.

- 52 km – JURILOVCA. Sat. Case tipice lipovene. Ruinele castrului roman Argamun. Insula Popina cu ruinele unei biserici (sec. XI). Rezervaţia Periteasca-Leahova (3.900 ha). Acces cu şalupa la grindul Portiţa, vestită plajă maritimă.

- 17 km – ENISALA. Sat. Cetate feudală (sec. XIII – XIV) aşezată pe o stâncă.

- 8 km – BABADAG. Oraş Geamia Ali Gaza Paşa (sec. XVII) cu un minaret înalt de 23 m. Mormântul lui Ali Gaza Paşa. Casa Panaghia (sec. XVI). Cişmeaua Kalaigi (sec. XIX). Muzeu de artă orientală. Rezervaţia Pădurea Babadag (150 ha) cu numeroase plante rare.

- 30 km – TULCEA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1595). Catedrala „Sf. Nicolae” (1865) pictată de Ştefan Luchian. Biserica cu ceas (1857). Moscheile lui Ismail Paşa (1877) şi Azzizie (1899-1924). Palatul Poştelor (1870). Primăria veche (1870-1872). Casa Avramide (sf. sec. XIX). Rezervaţia geologică şi peisagistică Dealul Monumentului. Faleza Dunării. Muzeul Deltei Dunării. Muzee. Principalul punct de plecare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

- 28 km – NICULIŢEL. Sat. Bazilica paleocreştină (sec. IV) unde au fost descoperite moaştele Sfinţilor Martiri Zotikos, Attalos, Kanasis şi Philippos. Biserica „Sf. Atanasie” (sec. XIII). Mănăstirea Cocoş (1833). Mănăstirea Saon (1881). Renumit centru viticol şi de vinificaţie.

- 8 km – ISACCEA. Oraş Geamia (sec. XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” (sec. XVIII) cu iconostas din lemn din 1645. Ruinele cetăţii romane Noviodunum. Centru viticol.

- 28 km – GARVĂN. Sat. Ruinele cetăţii romano-bizantine (sec. III – IV).

- 7 km – MĂCIN. Oraş Ruinele castrului roman Arrubium. Geamia (1860). Hanul vechi (sec. XVIII). Punct de plecare pe traseele montane din Parcul Naţional Munţii Măcinului.

- 13 km – SMÂRDAN. Sat. Punct de trecere al Dunării cu bacul.

- 3 km – BRĂILA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1368). Biserica „Sf. Arhangheli”, fostă moschee transformată în 1831 în biserică ortodoxă. Geamia (mijl. sec. XIX). Palatul Culturii (1864). Tribunalul (sf. sec. XIX). Palatul Agriculturii (1923). Hruba „Pulberăria Nou” (înc. sec. XIX). Palatul „Lyra” (1924). Grădina Publică (6 ha). Faleza Dunării. Muzee. Teatru. Operă. Filarmonică.

- 33 km – GALAŢI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1134). Biserica fortificată „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVII). Biserica „Sf. Gheorghe” (1664-1665). Biserica Vovidenia (1790). Biserica „Sf. Dumitru” (1649) ctitorită de Vasile Lupu. Biserici din sec. XIX. Biserica romano-catolică (sec. XVIII). Palatul Prefecturii (1901-1906). Palatul Navigaţiei (înc. sec. XX) după planurile arhitectului Anghel Saligny. Faleza Dunării. Grădină botanică. Muzee. Teatre.

- 16 km – TULUCEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XIX). Rezervaţia Pădurea Gârboavele (100 ha).

- 37 km – TÂRGU BUJOR. Oraş. Centru viticol şi de vinificaţie.

- 52 km – BÂRLAD. Municipiu (atestat din sec XV). Urmele cetăţii de pământ (1476) ridicată de Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Gheorghe” (1496) ctitorită de Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” (1636). Biserici din sec. XIX. Casele Iamandi, Şuţu, Miclescu, Tudori (sec. XIX). Fostul spital (1866). Zoo. Muzeu.

- 55 km – VASLUI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1375). Biserica „Sf. Ioan” (1490) ctitorită de Ştefan cel Mare. Ruinele Curţii Domneşti (sec. XV). Biserica „Cuvioasa Paraschieva” (sec. XVII). Biserica romano-catolică (sec. XVI). Spitalul vechi (sec. XIX). Centru viticol. Muzeu.

- 15 km – SOLEŞTI. Sat. Castelul Rosetti-Solescu (sec. XIX) unde este înmormântată Elena Cuza. Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (1726). Biserica „Sf. Nicolae” (înc. sec. XIX). Pădure de stejari seculari.

- 24 km – SCHITU DUCA. Sat. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1802). Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” (1744) în satul component Poiana. Rezervaţia Pădurea Poieni cu stejari seculari.

- 26 km – IAŞI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1387). Biserica „Sf. Nicolae” – Domnesc (1491 – 1492), ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Biserica Mănăstirii „Galata” (1576 – 1578), ctitorie a lui Petre Şchiopul, fortificată. Biserica „Sf. Sava” (1583 – 1625). Numeroase biserici din sec. XVII – XVIII. Biserica Mănăstirii „Trei Ierarhi” (1635 – 1639), ctitorită de Vasile Lupu, remarcabil monument de arhitectură ce îmbină stilul muntenesc cu cel moldovenesc; decoraţii sculptate, ca nişte broderii în piatră, care acoperă pereţii exteriori. Catedrala romano – catolică (1782 1789), în stil baroc, cu picturi interioare executate de călugărul franciscan Giuseppe Carta din Palermo. Mănăstirea „Golia” (sec. XVI). Catedrala mitropolitană (1833 – 1839). Biserica armeano-gregoriană (sec. XIV – XIX). Casa Dosoftei (1677) în care funcţionează Muzeul tiparului. Palatul Cuza (1806). Palatul Cantacuzino-Paşcanu (sf. sec. XVII). Palatul Sturdza (1837-1848). Case vechi de la înc. sec. XIX. Clădirea Universităţii (1893-1896). Teatrul Naţional (sec. XIX). Palatul Culturii (1907-1926) în stil neogotic. Numeroase case memoriale (Ion Creangă – bojdeuca, Mihail Sadoveanu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Emil Racoviţă etc.). Teatre. Filarmonică. Operă şi balet. Muzee. Grădina publică Copou.

- 29 km – PODU ILOAIEI. Sat. Hanul (1830). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVIII).

- 17 km – TÂRGU FRUMOS. Oraş (atestat din 1448). Biserica Domnească (1541) ctitorită de Petru Rareş. Biserici din sec. XIX. Centru viticol. Muzeu..

- 27 km – HÂRLĂU. Oraş (atestat din 1384). Biserica Sf. Gheorghe” (1492) ctitorită de Ştefan cel Mare cu picturi murale 1530. Biserica „Sf. Dumitru” (1535) ctitorită de Petru Rareş. Ansamblul Curţii Domneşti (sec. XIV – XV). Primăria (înc. sec. XIX). Casa Zoltman (sec. XIX). Centru viticol.

- 48 km – BOTOŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1439). Biserica Popăuţi (1496) ctitorită de Ştefan cel Mare. Biserica Domnească (sec. XVI). Biserica Upsenia (sec. XVI). Casele Sofian şi Panu (sec. XIX). Palatul Prefecturii (1777). Teatru. Muzee.

- 42 km – SUCEAVA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1388). Cetatea (sec. XIV – XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” – Mirăuţi (1375-1391) ctitorită de Petru I Muşat. Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” (1514) ctitorită de Bogdan III cel Chior, fiul lui Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” – Domnească (1534-1535). Biserica „Învierea Domnului” (1551) ctitorită de Elena Rareş. Biserica „Sf. Nicolae” – Prăjescu (sec. XVII). Biserici din sec. XVII – XIX. Mănăstirea armenească Zamca (sec. XV). Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII). Hanul Domnesc (sec. XVII – XVIII). Muzeul Naţional al Bucovinei. Muzee. Planetariu. Punct de pornire spre localităţile cu monumente arhitectonice din nordul Bucovinei.

 (Punct de legătură cu traseul I)

 

Listeaza