Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Brebu Nou. Acces spre vest de pe Traseul VI din satul Slănic-Timiş (14 km). O primă curiozitate în legătură acest loc este că este cea mai mică comună a României ca populaţie, care însumează doar 90 de locuitori. Pe arealul satului se află lacul antropic Trei Ape cu o suprafaţă de 52,6 ha, aflându-se în inima Munţilor Semenic la o altitudine de 850 m. În acest loc montan liniştit s-a înfiripat o staţiune climaterică de odihnă, dotată cu spaţii de cazare şi facilităţi pentru practicarea sporturilor nautice.

Buziaş. Acces spre est de pe Traseul II din municipiul Timişoara (33 km) şi Traseul III din satul Topolovăţu Mare (31 km). Oraş atestat din 1321. Este şi vestită staţiune balneoclimaterică începând din sec. XIX datorită apelor minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, calcice, sodice, magneziene, recomandate pentru afecţiunile cardiovasculare, hepato-biliare, metabolice etc. Există o bază modernă de tratament. În oraş mai putem vizita Muzeul de artă populară, Cazinoul construit în 1856 şi Pădurea Dumbrava, o frumoasă rezervaţie forestieră.

Ciacova. Acces spre sud-vest de pe Traseul II din satul Jebel (9 km). Oraş atestat din 1335. În această frumoasă aşezare există numeroase atracţii turistice: izvoare de ape minerale termale, ruinele cetăţii feudale datând din 1390-1394 cu un turn de apărare înalt de 30 m, biserica sârbească (1746-1768) cu picturi din 1770-1780, biserica romano-catolică în stil gotic (1871-1890), biserica ortodoxă în stil neobizantin construită între 1900-1907, o biserică din lemn din 1758-1759 (în Cebza) şi Conacul Gudenus de la înc. sec. XIX (în Gad).

Comloşu Mare. Acces spre vest de pe Traseul II din oraşul Jimbolia (13 km). Sat. În acest sat putem vizita biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită între 1794-1796 şi pictată în 1891, conacul San Marco din anul 1843 şi un vechi han datând din sec. XVIII. 

Cornereva. Acces spre vest de pe Traseele IV şi VI din satul Iablaniţa (19 km). Sat. Aici se află monumentul naturii Peştera Borzoni şi este un loc important de plecare pe traseele montane din Munţii Cernei.

Doclin. Acces spre sud-vest de pe Traseul V din oraşul Bocşa (11 km). Sat. Este un important centru viticol (în satul Tirol) şi de ceramică populară (în satul Biniş).

Dognecea. Acces spre sud de pe Traseul VI din oraşul Bocşa (20 km). Sat. Este un vechi centru minier de exploatare a minereului de fier. Aici se află o biserică din lemn datând din 1780 (în satul Calina) şi o biserică romano-catolică construită tot în 1780.

Lenauheim. Acces spre nord-vest de pe Traseul II din municipiul Jimbolia (14 km). Sat. Aici putem vedea Muzeul memorial al poetului Nicolaus Lenau (1802-1850), biserica romano-catolică „Sf. Tereza” construită în 1778 şi vechiul han de poştă datând din sec. XVIII.

Mehadica. Acces spre nord-vest de pe Traseele IV şi VI din satul Iablaniţa (23 km). Sat. Este un celebru centru pomicol. În sat putem vizita Muzeul de etnografie locală şi biserica „Naşterea Maicii Domnului” zidită în 1769.

Muntele Semenic. Acces spre sud-est de pe Traseele IV şi V din municipiul Reşiţa. Aici a fost construită în sec. XX o frumoasă biserică din lemn.

Ocna de Fier. Acces spre sud de pe Traseul VI din oraşul Bocşa (11 km). Sat. Vechi centru minier, renumit pentru Muzeul de mineralogie ce prezintă exponate valoroase de minereuri şi minerale exploatate în acest areal.

Sacoşu Turcesc. Acces spre sud-est de pe Traseele III şi IV din municipiul Timişoara (17 km). Sat. Aici se află o rezervaţie botanică de 70 ha care ocroteşte floarea rară laleaua pestriţă.

Sasca Montană. Acces spre nord de pe Traseul IV din oraşul Oraviţa (35 km). Sat. Este un centru de ceramică populară şi locul unde putem vizita biserica „Sf. Apostoli” construită în 1777 şi pictată în 1851. Este una dintre principalele porţi de intrare în splendidul Parc Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.

Sânnicolau Mare. Acces spre nord de pe Traseul II din municipiul Jimbolia (41 km). Oraş atestat din 1247. În acest frumos şi tipic oraş bănăţean putem vizita biserica sârbească „Adormirea Maicii Domnului” clădită între 1783-1787 şi care posedă o valoroasă cruce din lemn poleită cu aur adusă de pe Muntele Athos, biserica ortodoxă de mari dimensiuni (de 34 m lungime şi 14 m înălţime) datând din 1898-1899, castelul Nako construit în 1864 şi Casa memorială a compozitorului Bartok Bela.

Secaş. Acces spre nord-vest de pe Traseul III din satul Topolovăţu Mare (28 km). Sat. Aici se află o frumoasă biserică din lemn construită în 1780 (în satul Crivobara).

Turnu Ruieni. Acces spre sud-est de pe Traseele III, IV şi VI din municipiul Caransebeş (10 km). Sat. Este un frumos sat de pe Culoarul Timiş-Cerna unde se află un spectaculos donjon, „Turnul lui Ovidiu”, construit în 1457 şi o poiană cu narcise declarată rezervaţie botanică unde anual, în luna mai, are loc serbarea folclorică „Sărbătoarea narciselor”.

Văliug. Acces spre sud-est de pe Traseele IV şi V din municipiul Reşiţa (18 km). Sat. Aici se află lacul de acumulare Văliug cu o suprafaţă de 59 ha, loc de agrement pentru mii de reşiţeni. Este şi un important loc de pornire pe traseele montane din Munţii Semenic.

 

Listeaza