Listeaza

TRASEUL IV:TIMIŞOARA – SATU MARE

TRASEUL IV:

 JIMBOLIA – TIMIŞOARA – ARAD – ORADEA – SATU MARE (340 km)

Acest traseu porneşte de la graniţa sud-vestică a României, cea cu Serbia, din oraşul care este şi punct de trecere a frontierei, Jimbolia, atestat din 1333. În oraş putem vizita Palatul în stil neoclasic (1800), statuia „Sf. Florian” (1866) şi două muzee interesante: Muzeul pictorului Jager şi Muzeul Pompierilor. După numai 36 km ajungem în frumosul municipiu reşedinţă de judeţ de pe Bega, inina Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989, Timişoara, atestat din 1138 (punct de legătură cu Traseele V şi XI). În acest oraş există numeroase obiective turistice interesante: Castelul Huniazilor (1307-1318), bastionul cetăţii (sec. XV – XVIII), Casa prinţului Eugeniu de Savoia (1717), Primăria veche (mijl. sec. XVIII) în stil baroc, Catedrala romano-catolică (1734-1774) în stil baroc, Palatul Deschau (1735), Palatul episcopal catolic (1743-1752) în stil baroc, Claustrul Mănăstirii franciscane (sec. XVIII), biserica sârbească (mijl. sec. XVIII), Prefectura (1754), biserica Mizericordierilor (1735-1737), bisericile din lemn „Sf. Dumitru” (1774) şi „Sf. Mihail şi Gavril” (sec. XVIII) şi Palatul Dicasterila cu cele 350 de camere ale sale (mijl. sec. XIX), în stil renascentist. Cazinoul Militar (1788). Doritorii de turism nautic au la dispoziţie Canalul Bega. De la Timişoara traseul nostru merge spre nord, fiind aproape paralel cu graniţa vestică a României. La 30 km de oraş intrăm în satul Vinga unde putem admira frumoasa biserică romano-catolică în stil neogotic construită în 1892. Încă 20 km şi ajungem în municipiul reşedinţă de judeţ Arad, cu o veche istorie, atestat din 1028. Sunt şi aici numeroase obiective demne de vizitat: cetatea (sec. XVI) cu ansamblul arhitectonic în stil baroc (sec. XVIII), Primăria (mijl. sec. XIX), Teatrul vechi (1816-1817) în stil baroc, Palatul Culturii (înc. sec. XX), Casa barocă (1800), Castelul Nopcsa (înc. sec. XIX) în stil neoclasic, Catedrala ortodoxă (1852-1865), Catedrala romano-catolică (înc. sec. XX) cu o orgă renumită (1.200 de tuburi), biserica din lemn „Sf. Petru şi Pavel” (sec. XVIII) cu valoroase picturi originale şi biserica ortodoxă sârbă (1695-1702). Pentru doritorii de destindere recomandăm Pădurea Ceala şi Insula Mureşului. De la Arad, la 13 km, se află satul Zimandu Nou unde se află un castel din sec. XIX şi o zonă de interes cinegetic. După alţi 29 km ajungem în oraşul Chişineu-Criş atestat în 1302 unde se află un frumos castel din sec. XIX. Ajungem după alţi 13 km în satul Zerind unde se află o rezervaţie de dropii, păsări ameninţate cu dispariţia. După încă 13 km un alt sat, Ciumeghiu şi un alt castel, „Miskolczy” construit în 1779. Încă 10 km şi ajungem în oraşul atestat din 1332 unde vedem interesantul turn „Ciunt” (sec. XVII) şi vizităm Muzeul dedicat poetului Arany János. Ajungem după 23 km în satul Nojorid unde se află biserica din lemn „Sf. Dumitru” (1710) şi pictat în sec. XIX de celebrul zugrav Ioan Lăpuşan. Încă 6 km şi ajungem în municipiul Oradea, reşedinţă de judeţ, atestat din 1113 (punct de legătură cu Traseele IV şi VI). În oraş se află numeroase obiective turistice de maximă importanţă: cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589), catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi, biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733), biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772), Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785), sinagoga (1877), gara (1858), clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900), Primăria (1902-1903), Tribunalul (1902-1903), Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste şi Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). În apropiere se află renumitele staţiuni Băile Felix şi Băile 1 Mai, cu ştranduri cu ape termale şi lacuri termale pe care cresc superbi nuferi. (punct de legătură cu Traseele II şi VI). La 12 km de capitala Crişanei istorice se află satul Biharia unde putem vedea ruinele cetăţii de pământ Biharia a voievodului Menumorut (sec. IX – X). În satul Diosig situat la 18 km de Biharia putem vizita frumosul castel „Zichy” construit în 1701. Încă 11 km şi ajungem în proaspătul oraş Săcueni atestat din 1214 şi putem vizita biserica reformată din 1460, biserica romano-catolică „Sf. Maria” (1711-1768), palatul din sec. XVIII şi castelul „Stubenberg” (sec. XIX). Ajungem după 16 km în satul Tarcea unde se află două conace vechi: „Dravecky” (1846) şi „Frater” (1860). Încă 8 km şi ajungem la un alt punct de trecere al frontierei, oraşul Valea lui Mihai, atestat din sec. XIII unde pe lângă parcul dendrologic cu arbori seculari vestea urbei este dusă până departe de vinurile celebre pe care trebuie neapărat să le degustaţi. După ce parcurgem încă 32 km ajungem în municipiul atestat din 1320, Carei.  În acest oraş cochet putem vedea castelul Karoly (1794) în stil baroc, liceul (sec. XVIII), biserica barocă din sec. XVIII şi un frumos parc dendrologic (peste 250 de arbori exotici şi locali). Aici se află şi monumentalul monument al ostaşului român sculptat în 1964 de Vida Geza. Careiul este şi un binecunoscut centru de ceramică smălţuită. Mai parcurgem 34 km şi ajungem la capătul traseului, în oraşul Satu Mare (vezi descrierea de la Traseul I) (punct de legătură cu traseele I şi VIII).

Listeaza