Listeaza

TRASEUL VI: ORADEA – BRAD – DEVA

TRASEUL VI:

ORADEA – ŞTEI – BRAD – DEVA (188 km)

Pornim de la Oradea municipiul reşedinţă de judeţ, atestat din 1113. În oraş se află numeroase obiective turistice de maximă importanţă: cetatea (1114 – 1131, reconstruită în 1570 – 1589), catedrala romano-catolică „Sf. Maria” (1752-1780), în stil baroc, de dimensiuni uriaşe (78,40 m. x 40 m.), cu fragmente de fresce din sec XVIII şi XIX, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1760-1780), cu turn clopotniţă de 40 m. Palatul episcopal (1762-1770) în stil baroc, cu 100 de încăperi, biserica romano-catolică „Sf. Ladislau” (1720-1733), biserica Mănăstirii Ursulinelor (1772), Biserica cu Lună (1784-1790), în stil baroc, cu turn clopotniţă de 55 m.. cu un orologiu (1793) care indică fazele Lunii, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1785), sinagoga (1877), gara (1858), clădirea Teatrului, în stil neoclasic (1899-1900), Primăria (1902-1903), Tribunalul (1902-1903), Episcopia greco-catolică (1900-1905) cu elemente rococo, baroce şi renascentiste şi Palatul „Vulturul Negru” (1907-1908). În apropiere se află renumitele staţiuni Băile Felix şi Băile 1 Mai, cu ştranduri cu ape termale şi lacuri termale pe care cresc superbi nuferi.) (punct de legătură cu Traseele II şi IV) şi după 8 km ajungem în Băile Felix, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu ape termale (41–49 grade Celsius), bicarbonatate, sulfatate, calcice, sodice, silicoase, nămol terapeutic şi un vestit ştrand cu apă termală. După 32 km ajungem în satul Copăceni unde se află o biserică din lemn din sec. XVIII având forma unei bărci. Dacă suntem încălziţi, la numai 4 km oprim în satul Răbăgani unde putem face o baie în bazinul cu apă termală. Încă 15 km şi ajungem în oraşul Beiuş atestat din 1270 unde se mai pot vedea numeroase case vechi din sec. XIX şi care este un loc important de plecare pe traseele montane din Munţii Bihorului. Mai parcurgem 11 km şi ajungem într-un sat vestit pentru un splendid monument al naturii: Peştera Urşilor, cu galerii însumând 1.500 m, cu săli imense, numeroase stalactite, stalagmite şi perle de peşteră aici descoperindu-se şi numeroase fosile de urs de peşteră. Peştera este completată şi de un interesant muzeu speologic. În sat mai putem vedea şi o veche şi ingenioasă moară de apă din sec. XIX. Pornim la drum şi după 9 km ajungem în satul Rieni  unde vizităm încă o moară de apă  din sec. XIX şi  biserica din lemn „Sf. Mucenic Teodor Tiron” (1752-1754) pictată în 1755. După 4 km trecem prin oraşul Ştei (punct de legătură cu Traseul VII) atestat din 1580 care este un important punct de plecare pe traseele montane din Munţii Bihor şi Codru Moma, ajungem după alţi 8 km în oraşul Vaşcău, atestat din 1552, unde putem vizita biserica din lemn „Sf. Arhangheli” (sec. XVIII) în localitatea componentă Coleşti şi Rezervaţia naturală Avenul Câmpeneasca–Izbucul Boiu. Este şi un important centru de artizanat (prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor). La numai 1 km se află satul Cărpinet unde se află un izbuc, monument al naturii şi o mănăstire de călugări. De acest aşezământ este legat un eveniment tragic: în 1947 o bandă de tâlhari a jefuit mănăstirea şi i-a masacrat pe călugări, scăpând doar unul singur cu viaţă. După ce parcurgem 25 km pe un traseu extrem de pitoresc, ajungem în satul Vârfurile, vestit centru de artizanat (prelucrarea artistică a lemnului), unde putem vedea trei vechi biserici din lemn: „Naşterea Maicii Domnului” (1751), „Sf. Cosma şi Damian” (1784) şi „Înălţarea Domnului” (1907). După alţi 10 km ajungem în satul Hălmagiu unde putem vedea numeroase obiective arhitectonice interesante: biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1440) atribuită voievodului Moga, biserica „Naşterea Maicii Domnului” (mijl. sec. XVIII), hanul Birtul Mare (sec. XVIII), bisericile din lemn „Sf. Arhangheli” (1700) şi „Pogorârea Duhului Sfânt” (1750-1760) şi ruinele cetăţii medievale (sec. XVI). Drumul nostru continuă spre sud şi după 19 km ajungem în satul Baia de Criş unde pe lângă biserica de la sf. sec. XIX putem admira gorunul secular al revoluţionarului Horea (monument al naturii). Numai 9 km şi ajungem în vechiul oraş al mineritului de aur, municipiul Brad. Aici se află Muzeul Aurului unde putem vedea utilaje miniere din cele mai vechi timpuri, roci şi minerale, dar şi valoroase şi superbe pepite de aur nativ dintre care cel mai celebru este „Şarpele de aur”. Parcurgem ultimii 36 km pe un traseu pitoresc, mărginit de păduri compacte şi ajungem la punctul terminus al traseului nostru, municipiul Deva, reşedinţă de judeţ, atestat din sec. XIV. Oraşul este dominat de ruinele cetăţii medievale (sec. XIII) de care se leagă frumoasa legendă a lui Kőműves Kelemen, izbitor de asemănătoare cu cea a Meşterului Manole. Mai putem vizita castelul Magna Curia (sec. XVI) în stil renascentist, biserica ortodoxă (sec. XVIII) ctitorită de Gheorghe Cantacuzino, biserica mănăstirii franciscane (sec. XVIII) în stil baroc şi Rezervaţia naturală complexă Dealul Cetăţii (20 kmp.). Nu trebuie să ocolim Muzeul de ştiinţele naturii care are o bogată colecţie de fosile de dinozauri, animale care în Cretacic au trăit în acest areal şi nici Muzeul civilizaţiei dacice şi romane cu valoroase exponate datând din perioada daco-romană. În preajma oraşului se află staţiunea balneoclimaterică de interes local Sărata cu ape termale, sărate şi alcaline. (punct de legătură cu Traseele III şi V).

Listeaza