Listeaza

TRASEUL IX: IERNUT – MEDIAŞ – SIBIU

TRASEUL IX:

 IERNUT – TÂRNĂVENI – MEDIAŞ – SIBIU (83 km)

Deşi acest traseu este cel mai scurt dintre cele zece propuse de noi, este deosebit de interesant deoarece ne introduce în lumea satelor şi burgurilor săseşti. Pornim din oraşul Iernut, atestat din 1257.Deşi este un oraş mic, avem ce să vedem: castelul Rákoczi (1529) în stil renascentist, biserica reformată (1486) şi  bisericile din lemn „Sf. Arhangheli” şi „Buna Vestire” (sec. XVIII). (punct de legătură cu traseul II) şi după 16 km ajungem în municipiul Târnăveni atestat din 1217. În oraş sunt multe obiective demne de vizitat: biserica unitariană (sec. XIII – XVI) în stil gotic, cu picturi murale din 1796, tavan pictat şi casetat, amvon din 1764 şi un clopot din 1678, biserica din lemn (1762) pictată de Nicolae Pop, palatul (sediul Primăriei) construit în 1878-1879, conacul „Silivasi” (1800) şi casa Deldy (1870). După 41 km ajungem în vechiul burg medieval, municipiul Mediaş atestat din 1267. Aici sunt numeroase obiectivele turistice care redau atmosfera medievală şi prosperitatea de odinioară: cetatea medievală (1480-1534) cu turnuri, bastioane şi donjoane, casele Schuller (1588), Rosenhauer (1621), Schuster (1690), Ştefan Ludwig Roth (1746), Cazarma husarilor (înc. sec. XIX), Şcoala piariştilor (sec. XVIII), biserica „Înălţarea Domnului” (1826), biserica evanghelică (sec. XV) în stil gotic, biserica franciscanilor (1444), biserica evanghelică fortificată (sec. XVI) în localitatea componentă Ighişu Nou şi Primăria veche (1616). Parcurgem 11 km şi ajungem în oraşul atestat din 1402, Copşa Mică unde se află o impozantă biserică evanghelică fortificată (sec. XIV – XV). Oraşul are şi tristul renume de a fi una dintre cele mai poluate localităţi din Europa. După alţi 3 km ajungem în satul Axente Sever unde se află o biserică evanghelică fortificată (sec. XIV – XV) având un turn masiv de poartă. Cetăţi ţărăneşti şi biserici medievale fortificate putem vedea şi în satele din preajmă Şoala şi Agârbiciu. După alţi 8 km ajungem în satul Şeica Mare unde putem vizita biserica fortificată (sec. XV), castelul (sec. XIV – XVII) şi cetatea ţărănească cu biserică de incintă (sec. XVI). Parcurgem 15 km şi în satul Slimnic ne întâmpină de pe un promontoriu stâncos masiva şi puternic fortificata cetate Stolzemburg (sec. XIV – XVI). În sat mai putem vedea Biserica evanghelică (sec. XIV – XV) în stil gotic şi numeroase case săseşti vechi. Încă 8 km şi ajungem în satul Şura Mare unde se află biserica evanghelică fortificată (sec. XIII – XVI) şi o biserică din lemn  datând din 1722. Parcurgem ultimii 8 km ai traseului nostru şi ajungem în străvechiul burg medieval Sibiu burgul medieval, municipiul reşedinţă de judeţe Sibiu atestat din 1191, al cărui centru vechi a intrat recent în patrimoniul UNESCO (punct de legătură cu traseul IX). În acest veritabil oraş-muzeu există numeroase obiective turistice de o excepţională valoare: fortificaţiile Sibiului (sec. XIII-XIV), turnurile cetăţii (sec. XIV-XV), biserica evanghelică (sec. XIII-XV) în stil gotic, biserica spitalului (1293), Catedrala ortodoxă mitropolitană (1902-1906), construită după modelul bisericii Sfânta Sofia din Istanbul, cazarma Kempel (sec. XV), Zidul cu arce din Pasajul Scărilor (1357-1366), Casa Artelor (1370), Primăria veche (1470-1491), Casele Johann Lula (1501-1514), Weinder (1571), Haller (sec. XVI) în stil renascentist, Hanul „La mielul alb” (sec. XVI), Palatul Brukenthal (1778-1788) etc. Un punct important este Muzeul Naţional Brukenthal, unul dintre cele mai importante muzee de artă ale României. Galeria de Artă Naţională cuprinde peste 3.000 de exponate reprezentative pentru arta plastică românească a secolelor XV – XX. Pinacoteca cuprinde valoroase exponate ale principalelor şcoli europene: flamandă-olandeză (450 de exponate), italiană (200 de exponate), germană şi austriacă (480 de exponate), franceză şi spaniolă (20 de exponate), toate datând din sec. XV – XVIII. Sunt expuse numeroase picturi de referinţă ale artei cum ar fi „Ecce Homo” de Tizian. Cabinetul de Stampe conţine peste 12.000 de piese de gravură universală (sec. XVI – XVIII) şi de grafică românească modernă şi contemporană. Pot fi văzute gravuri de Albrecht Durer, Mercantonio Raimondi, Hendrick Goltzius, Agostino Carracci, J. Callot, G. Tiepolo, Piranesi. Colecţia de Artă decorativă curpinde valoroase piese de mobilier, argintărie medievală, veşminte de cult italieneşti (sec. XIV – XV), artă decorativă orientală, covoare orientale medievale. Important este şi Muzeul Tehnicii Populare în aer liber care a reunit sute de clădiri şi artefacte care vorbesc de la sine despre inteligenţa populară (în Pădurea Dumbrava). Iar pentru destindere ne stă la dispoziţie Parcul natural „Dumbrava” (30 ha.). În apropiere se află staţiunea Păltiniş din Munţii Cindrel, renumită staţiune de odihnă şi de practicare a sporturilor hibernale. (punct de legătură cu Traseul III).

Listeaza