Listeaza

TRASEUL X: BĂLĂUŞERI – SOVATA – MIERCUREA CIUC

TRASEUL X:

 BĂLĂUŞERI – SÂNGEORGIU DE PĂDURE – SOVATA – PRAID – CORUND – ODORHEIU SECUIESC – MIERCUREA CIUC (129 km)

Traseul nostru ne poartă prin frumoasa Secuime, plină de farmec şi culoare, de monumente naturale şi istorice. Pornim din satul Bălăuşeri (punct de legătură cu Traseul II).

După 11 km ajungem în satul Fântânele unde putem vedea biserica datând din sec. XIII, cu modificări în sec. XVIII.

La alţi 6 km se află proaspătul oraş Sângeorgiu de Pădure atestat din 1333. Aici se află numeroase obiective interesante: biserica reformată (sec. XIV) şi Castelul Rhedey (1809). Aici s-a născut Claudina Rhédey, stră-străbunica reginei Marii Britanii, Elisabeta II şi tot aici, în biserica reformată, se află mormântul ei. Memoria prinţesei este păstrată în Muzeul memorial Claudina Rhedey. Lacul Bezid, loc pentru pescuit, agrement şi practicarea sporturilor nautice, lac antropic al cărui construcţie a dus la strămutarea forţată a locuitorilor din Bezid. În lac se vede turla bisericii unitariene, iar pe mal se află un monument comemorativ.

La 22 km se află satul Sărăţeni unde putem vedea o frumoasă biserică reformată fortificată (sec. XVI – XVIII).

După numai 4 km ajungem în oraşul atestat din 1597, Sovata, o vestită staţiune balneoclimaterică de interes general cu lacuri cu ape clorurate de mare concentraţie: Ursu, cel mai celebru (46.000 mp.), Aluniş (9.000 mp.), Verde (5.000 mp), Negru, Roşu, Mierlei, Şerpilor, principalul profil al tratamentului reprezentând afecţiunile ginecologice şi reumatismale, existând şi baze moderne de tratament. Aici se află şi o rezervaţie forestieră cu stejari seculari. Iarna, staţiunea devine un veritabil paradis al schiorilor, aici existând numeroase pârtii amenajate. În localitatea componentă Câmpu Cetăţii există două păstrăvării şi se perpetuează vechiul meşteşug al cărbunarilor, din bocşe obţinându-se mangal.

La mai puţin de 20 km de Sovata, mergând spre nord către Reghin, putem ajunge la centrul turistic Câmpul Cetăţii, un sat compenent al comunei Eremitu. Numele i se trage de la o veche cetate medievală, ruinată în prezent,  aflată pe vârful Tâmpa din apropiere. Păstrăvăria de aici, formată dintr-un mare număr de lacuri alimenatete de râul Nirajul Mare, traseele turistice spre piscurile munţilor Gurghiu, naturaleţea şi sălbăticia peisajelor exercită o atracţie irezistibilă pentru turiştii din zona Sovata dar şi pentru locuitorii oraşului Tg. Mureş situat la circa 40 km distanţă.

La 7 km se află Praid, veche şi renumită exploatare de sare (prima referire la exploatarea sării datează din 1405). Este şi o staţiune balneoclimaterică de interes local (afecţiuni reumatismale degenerative, posttraumatice, neurologice periferice, respiratorii, ginecologice şi cardiovasculare) cu ştrand cu apă sărată. În salina aflată la o adâncime de 120 m şi întinzându-se pe circa 20 ha, se află o bază de tratament.. Câteva dintre caracteristicile salinei: temperatură constantă de 15,6 grade Celsius, concentraţie mare de bioxid de carbon, o ionizaţie de 413-580 ioni/mc, nivel scăzut de pH şi o presiune a oxigenului mai mare cu 2,07% decât la suprafaţă. Este un loc ideal pentru tratarea bolilor respiratorii. În salină se află o capelă ecumenică (având sculpturi de sfinţi făcuţi din sare), bază de tratament, teren de joacă, bufet şi bibliotecă. Mai putem vizita biserica reformată cu poartă din lemn cioplit în 1644, fosta clădire a Cancelariei minei de sare (sec. XIX), precum şi fenomenele carstice dezvoltate în sare.

Pensiunea REISZ***: cazare la camere duble, triple şi apartament. Localizare: Praid, str. Principală nr. 211, jud. Harghita. Tel: 0722-601464. www.reiszpanzio.ro

După numai 12 km ajungem în satul Corund, vestit centru de ceramică populară smălţuită cu ornamentaţie bogată florală şi zoomorfă, glazurată în albastru şi mai rar în galben. Aici este unicul loc din lume unde se prelucrează artistic iasca începând din 1910. Mai putem vizita biserica din lemn (1723), biserica unitariană (sec. XVI), Rezervaţie geologică (Dealul Melcului) şi Rezervaţie mixtă (Dealul Fârtuş).

                                                    JÓZSA JÁNOS – meşter ceramist în ceramică tradiţională de Corund/Korond. Tóbszórós országos elsődijas kerámikus a népművészet mestere. Localizare: Localitatea Corund/Korond, judeţul/megye Harghita/Hargita, str. /ut: Principală nr. 35. Tel: 004 0266-249 126; Mobil: 004 0740-761 157; E-mail: jozsa--janos@freemail.hu; jozsajanos2@freemail.hu; www.keramio.ro

După ce parcurgem 13 km pe un traseu pitoresc ajungem în satul Lupeni unde putem vizita Muzeul memorial şi mormântul scriitorului Tamási Áron.

După numai 6 km ajungem în satul Bisericani unde putem vizita biserica romano-catolică (sec. XIII) cu zid de incintă (sec. XVIII) şi un cochet Muzeu etnografic amenajat într-o veche casă tipică ţinutului.

Încă 6 km şi ajungem în municipiul Odorheiu Secuiesc, atestat din 1333, unde putem vizita cetatea (sec. XVI), Capela Romanică (sec. XIII), biserica romano-catolică în stil baroc (sec. XIII), biserica franciscană (sec. XVIII) şi Băile Szejke cu ape minerale sulfuroase şi cu ştrand. Cotim spre est şi după ce admirăm porţile sculptate monumentale de la Brădeşti,

la 7 km oprim la Băile Homorod, unde într-un superb peisaj montan putem savura de la cele două izvoare savuroasa apă minerală carbogazoasă şi feruginoasă.

După 15 km ajungem în oraşul Vlăhiţa, vechi centru siderurgic, unde putem vizita vechea forjă acţionată hidraulic datând din sec. XVIII şi care a funcţionat fără oprire până la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX. Pornim la drum şi drumul devine din ce în ce mai sălbatic şi spectaculos, iar un popas în Pasul Vlăhiţa (985 m) ne permite o privelişte de excepţie spre creasta Munţilor Harghita, aici fiind şi locul de pornire spre Vf. Harghita (1.800 m) şi Harghita-Băi, cunoscut pentru numeroasele sale pârtii de schi.

După ce am parcurs 30 km de la Vlăhiţa, ajungem la capătul traseului nostru, în municipiul Miercurea Ciuc municipiul reşedinţă de judeţ, atestat din 1427. În acest oraş extrem de frumos sunt multe obiective turistice demne de vizitat: castelul-cetate Miko (1611-1621), biserica romano-catolică fortificată „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (sec XV – XIX), fostul sediu al scaunului Ciuc (1780), fosta garnizoană de grăniceri (1786). Primăria veche (1884). Biserica „Sf. Nicolae” (1929-1935) pictată de Gheorghe Belizarie (1936), Muzeul secuiesc al Ciucului şi nu în ultimul rând modernul patinoar artificial cu o capacitate de 4.000 locuri unde se încing adevărate războaie hocheistice. Dar cel mai cunoscut loc este Complexul baroc Şumuleu (unde de Rusalii are loc unul dintre cele mai mari pelerinaje ale lumii catolice, participând sute de mii de pelerini) şi al cărui centru spiritual este catedrala barocă (1804 – 1835) având cea mai mare statuie din lemn din lume a Fecioarei Maria, statuie făcătoare de minuni şi capelele din sec. XVII – XVIII. Aici are loc şi un moment inedit al pelerinajului, „privitul în soare”, obicei ce aduce aminte de vechile culte solare: în zorii duminicii Rusaliilor pelerinii se adună pe dealul sfânt Salvator şi aşteaptă răsăritul astrului, mulţi văzând în discul solar ce se ridică deasupra brazilor chipul Fecioarei, a lui Isus sau un porumbel. La Miercurea Ciuc se află şi staţiunea balneoclimaterică Jigodin-Băi renumită pentru apele minerale feruginoase şi carbogazoase. (punct de legătură cu Traseul I).

Listeaza