Listeaza

TRASEUL VII: TULCEA - BABADAG

Traseul VII

TULCEA – MAHMUDIA – MURIGHIOL – VALEA NUCARILOR – SARICHIOL – BABADAG (73 km)

Traseul începe din municipiul reşedinţă de judeţ Tulcea, reşedinţa judeţului omonim Aici putem vizita Catedrala „Sf. Nicolae” (1865) pictată de Ştefan Luchian, Biserica cu ceas (1857), moscheile lui Ismail Paşa (1877) şi Azzizie (1899-1924), Palatul Poştelor (1870), Primăria veche (1870-1872), Casa Avramide (sf. sec. XIX), Rezervaţia geologică şi peisagistică Dealul Monumentului, faleza Dunării şi Muzeul Deltei Dunării (cu secţii de ştiinţele naturii, arheologie şi artă). Aici se află sediul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Punct de legătură cu Traseele III, IV, VI, I n, II n, III n). Apoi urmăm un traseu limitrof părţii sud-vestice a Deltei Dunării. După 11 km ajungem în satul pescăresc Nufăru (Punct de legătură cu Traseul III n), zonă pomicolă celebră şi cu numeroase case tipice dobrogene. După ce trecem de satul Beştepe, urmărind cursul Braţului Sfântu Gheorghe, după 14 km ajungem în satul Mahmudia, port dunărean (Punct de legătură cu Traseul III n), unde putem vedea urmele cetăţii getice Saslovia datând din sec. IV – III î.Cr. După alţi 10 km ajungem în satul Murighiol (Punct de legătură cu Traseul III n) aflat încadrat între Braţul Sfântu Gheorghe şi Lacul Murighiol, localitate de maxim interes pentru pescarii amatori. Aici se văd urmele unei puternice fortificaţii romane (50 x 47 m) construită în timpul împăratului Constantin cel Mare (sec. IV) şi al unei cetăţi romano-bizantine (66 x 45 m) datând din sec. IV – VI. În arealul satului se află şi o rezervaţie zoologică care ocroteşte numeroase păsări rare şi ameninţate cu dispariţia. Schimbăm radical direcţia, spre vest, şi după 22 km ajungem în satul Valea Nucarilor, aflat în proximitatea Lacului Razim şi important centru viticol şi de vinificaţie. Aici s-a descoperit mormântul principelui geto-dac Cotiso (sec. V î. Hr.) cu un important inventar arheologic. Există şi o rezervaţie paleontologică (3 ha), monument al naturii, cu valoroase fosile de amoniţi, precum şi nelipsita cherhana. Încă 8 km şi în satul Agighiol putem vedea biserica „Sf. Voievozi” construită între 1858-1860 şi pictată de Rafael Mateef în 1906-1908. ]Drumul nostru coteşte spre sud şi după 9 km ajungem în satul aflat pe malul Lacului Razim, Sarichioi. Este un loc extrem de pitoresc, frecventat nu numai de numeroşi pescari amatori dar şi de iubitorii frumuseţilor naturale ale Deltei. La numai 7 km spre vest oprim în satul Zebil aflat pe malul Lacului Babadag unde putem vizita frumoasa biserică „Sf. Dumitru” construită în 1874. După ce mai parcurgem 3 km pe drumul judeţean, intersectăm drumul european care după 6 km spre sud ne conduce spre punctul terminus al traseului, oraşul Babadag unde vizităm geamia Ali Gaza Paşa (sec. XVII) cu un minaret înalt de 23 m, mormântul lui Ali Gaza Paşa, Casa Panaghia (sec. XVI) cişmeaua Kalaigi (sec. XIX), Muzeul de artă orientală şi Rezervaţia Pădurea Babadag (150 ha) cu numeroase plante rare. Oraşul se învecinează cu Lacul Babadag, liman fluvio-maritim, cu o suprafaţă de 24,7 kmp. şi o adâncime maximă de 3,5 m, renumit centru piscicol. (Punct de legătură cu Traseul III).

Listeaza