Listeaza

TRASEUL II n TULCEA – CHILIA VECHE – PERIPRAVA

Traseul II n

TULCEA – CHILIA VECHE – PERIPRAVA (91 km)

Vaporul nostru pleacă din municipiul Tulcea, reşedinţa judeţului omonim Aici putem vizita Catedrala „Sf. Nicolae” (1865) pictată de Ştefan Luchian, Biserica cu ceas (1857), moscheile lui Ismail Paşa (1877) şi Azzizie (1899-1924), Palatul Poştelor (1870), Primăria veche (1870-1872), Casa Avramide (sf. sec. XIX), Rezervaţia geologică şi peisagistică Dealul Monumentului, faleza Dunării şi Muzeul Deltei Dunării (cu secţii de ştiinţele naturii, arheologie şi artă). Aici se află sediul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Punct de legătură cu Traseele III,  IV, V, VII, I n, III n) şi urmând spre nord cursul sinuos al Braţului Chilia, ajunge în satul tradiţional de pescari Ceatalchioi. De aici urmează spre nord-est şi ulterior spre est cursul fluviului, paralel cu graniţa cu Ucraina, având la nord (în Ucraina) Ostrovul Câşliţa şi spre sud Ostrovul Pardina. Pe acest parcurs pot fi observate numeroase păsări de apă specifice Deltei. După 60 km parcurşi de la Ceatalchioi ajungem în satul pescăresc preponderent lipovean Chilia Veche, fosta cetate grecească Achillea. Putem vedea urmele cetăţii bizantine (sec. X) ocupate ulterior de turci şi cunoscută sub denumirea de Eskil-Kare, cherhanaua, case pescăreşti tipice şi biserica lipovenească cu două turle boltite înalte de 30 m. Este şi punct de trecere al frontierei spre Kilija (Ucraina). De aici se pot organiza excursii spre rezervaţia Roşca-Buhaiova (strict protejată) şi Lacul Merhei (10,58 kmp), loc de cuibărit al pelicanilor. Drumul continuă spre est şi după 20 km ajungem în satul tipic pescăresc lipovean Periprava şi de aici, pe jos sau căruţa, spre C.A. Rosetti, unde vedem o frumoasă moară de vânt. Aici este grindul fluvio-maritim Letea cu vegetaţie ierboasă tipică stepei şi Pădurea Letea (700 ha) (zonă strict protejată) alcătuită din diverse specii de arbori şi plante agăţătoare, cu aspect de junglă amazoniană şi exemplare de frasin pufos, arbore descoperit pentru întâia oară de botanistul englez Wilmott. În zonă trăiesc numeroase animale tipice Deltei (câinele enot, pisica sălbatică, bizamul, vipera, vulturul codalb etc.).

Listeaza