Listeaza

TRASEUL III: BUCURESTI - CRAIOVA - RESITA

TRASEUL III: BUCUREŞTI – PITEŞTI – CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN –  REŞIŢA – MORAVIŢA (586 km)

- 0 km - BUCUREŞTI. Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo.(Punct de legătură cu traseele I, II, IV şi V).

Notă: Traseul urmează autostrada Bucureşti - Piteşti

- 114 km - PITEŞTI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1385). Biserica „Sf. Dumitru” (1409). Biserica „Buna Vestire” – Greci (1564) cu picturi din sec. XVII. Biserica Domnească ctitorită în 1656 de domnitorul Constantin Ştefan Basarab şi soţia sa Bălaşa, pictată în 1876. Biserica „Precista” – Veche (sec. XVI). Schitul de călugări „Trivale” (sec. XVII) la care se urcă pe 64 de trepte sculptate în piatră de Albeşti. Biserica „Sf. Treime” (mijl. sec. XVIII). Atheneul Popular (1870). Hanul Gabroveni (1877). Primăria veche (1866) în stil neoclasic. Teatru. Muzee. Muzeul Pomiculturii şi viticulturii. Parcul „Trivale” (27 ha.). Zoo. Expoziţie anuală de flori „Simfonia lalelelor”.

- 24 km - COSTEŞTI. Oraş (atestat din sec. XVI). Bisericile din lemn „Înălţarea Domnului” – Teleşti (sec. XVIII) şi „Cuvioasa Paraschieva” (sec. XIX). Muzeu. 

- 46 km - SLATINA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1368). Mănăstirea Clocociov (sec. XVI). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1734-1736). Biserica Ionaşcu (1782) pictată de Gh. Tattarescu. Biserica „Sf. Nicolae” (1760). Biserici din sec XVIII – XIX. Fosta Prefectură (1886). Tribunalul (1890). Lacul de acumulare de pe Olt (540 ha.) cu o colonie de lebede. Muzee.   

- 8 km - GĂNEASA. Sat. Rezervaţia Pădurea Sarului (cer şi gârniţă). 

- 17 km - BALŞ. Oraş (atestat din sec XV). Biserica „Sf. Dumitru” (1768). Biserica „Cuvioasa Parascheva” (1812). Muzeu.

- 25 km - CRAIOVA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1475).Biserica Domnească (1652) ctitorită de Matei Basarab. Biserica Obedeanu (1748). Biserica „Sf. Ilie” (1720) Biserica „Sf. Gheorghe – Vechi” (1730). Biserica Madona Dudu (mijl. sec. XVIII). Biserici din sec. XIX. Clădiri din sec. XVIII: casele Jianu, Glavodenilor, Vlădoiu, Cernătescu. Universitatea (1890). Primăria (înc. sec. XX) în stil neogotic. Palatul Jean Mihail (1899-1907). Casa Băniei (sec. XVIII) fostă reşedinţă a banilor olteni. Teatru Naţional (1973). Parcul orăşenesc (90 ha). Grădină botanică. Zoo. Muzeul Olteniei. Muzee. Filarmonică.

- 20 km - COŢOFENI. Sat. Conacul Coţofeneşti (sec. XVII). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1827-1837).

- 4 km - BRĂDEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (1751) în stil brâncovenesc.

- 12 km - FILIAŞI. Oraş (atestat din 1573). Capela Filişanu (1896) al boierilor Filişanu, în stil renascentist.

- 27 km - STREHAIA. Oraş (atestat din 1471). Fosta reşedinţă a banilor Olteniei. Biserica Mănăstirii Strehaia (1500) rezidită de Constantin Brâncoveanu (1690-1693). Biserica „Sf. Voievozi” (1777) cu picturi din 1817 în localitatea componentă Motruleni. Rezervaţia de stejar şi frasin Lunca Banului. Centru viticol.

- 41 km - ŞIMIAN. Sat. Cula Tudor Vladimirescu (1800). Cula Nistor (1812). Biserica „Sf. Treime” – Domnească (1660) ctitorită de Gheorghe Ghica. Biserici din sec. XIX. Insula Şimian, locul unde au fost strămutate obiective de pe Insula Ada-Kaleh: cetatea turcească (sec. XV), geamia, vechi case turceşti.

- 7 km – DROBETA – TURNU SEVERIN. Municipiu reşedinţă de judeţ. Este cunoscut încă din perioada începutului de secol 2 când s-a construit  Podul lui Traian (sec. II) după planurile renumitului arhtect Apolodor din Damasc. Acest pod a fost socotit cea mai importantă construcţie inginerească a Antichităţii. Castrul roman. Ruinele termelor romane (sec. XIII – XIV). Turnul bizantin Teodora (sec. VI). Ruinele cetăţii Severinului (sec. XII – XIV). Biserica Grecescu (1813) cu picturi de Nicolae Tattarescu. Pădurea Crihala (10 ha.) unde creşte bujorul cu frunze mici (monument al naturii). Faleza Dunării. Punct important de acces în Parcul Naţional Porţile de Fier. Muzeul Porţilor de Fier.

- 10 km – Barajul şi hidrocentrala Porţile de Fier (înalt de 55,4 m. şi lung de 441 m.). Punct de trecere al frontierei spre Serbia.

- 9 km - VODIŢA. Sat. Mănăstirea Vodiţa ctitorită de Vladislav I Vlaicu (1364-1377).

- 6 km – ORŞOVA. Oraş (atestat din sec. XII). Mănăstirea de maici „Sf. Ana” ctitorită în 1935-1939 de ziaristul Pamfil Şeicaru. Biserica „Sf. Nicolae” (1746). Biserica romano-catolică (1966-1972) în stil modernist. Hidrocentrala „Porţile de Fier”. Principalul punct de pornire în Defileul Dunării (rezervaţiile Cazanele Mari şi Cazanele Mici) şi în Parcul Naţional „Porţile de Fier”. Posibilitate de turism nautic pe Dunăre. 

- 14 km – Stânca megalitică antropomorfă „Sfinxul bănăţean” (la dreapta şoselei).

- 3 km – BĂILE HERCULANE. Oraş (atestat din 153). Biserica ortodoxă (sec. XIX). Gara (1889) în stil baroc. Cazinoul (1862). Ruinele băilor termale romane. Podul de piatră de pe Cerna (sec. XIX). Staţiune balneoclimaterică cu ape termale şi minerale; aeroionizare la un nivel care îl situează pe primul loc în Europa. Centre de tratament. Peştera Hoţilor (cu urme de locuire din paleolitic). Parcul Naţional Domogled. Rezervaţia Coronini-Bedina (3.864 ha). Muzeu. Turism nautic pe râul Cerna. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Cernei, Mehedinţi, Godeanu

BĂILE HERCULANE, SERVICII:

„LA NICO”***: restaurant, spălătorie auto, vulcanizare, parcare; Localizare: E70/DN6, km 381, lângă gara Băile Herculane; Tel: 0766-369893, Fax: 0255-561550

MOTEL „GORJANUL”: cazare, restaurant; Localizare: E70/DN6, km 382, în apropierea gării Băile Herculane; Tel: 0255-523291, Mobil: 0724-881205

MOTEL „SFINXUL BĂNĂŢEAN”: cazare, restaurant. Localizare: E70/DN6, km 382, în apropierea gării Băile Herculane; Tel: 0255-523050, Mobil: 0766-369893

HOTEL „GETA”: cazare, tratamente balneoclimaterice, restaurant; Localizare: Băile Herculane, zona centrală, str. Castanilor nr. 2; Tel: 0255-560043, Fax: 0255-560111; e-mail: hotelgeta@baileherculane.ro

POPAS „GORJANUL”: căsuţe de vacanţă, cazare, restaurant. Localizare: pe DN67D, pe malul lacului Prisaca(Cerna), pe valea Cernei, la circa 10 km în amonte de Băile Herculane; Tel: 0788-382570

HOTEL „TRANDAFIRUL GALBEN”**: cazare, restaurant, bar, terasă, parcare, piscina. Localizare: Băile Herculane, str. Trandafirilor nr. 76; Tel: 0255-560 516; Fax: 0255-560515

Casa ecologica***:cazare, restaurant, piscină. Facilităţi: saună, jacuzzi, fitness, sală conferinţe, barbeque, teren de joacă. Localizare; la 1,5 km de Băile Herculane, pe E70/DN6. Tel/fax: 0255-523292; 0744-152925;

E-mail: pensiuneaecologica@gmail.com; www.pensiuneaecologica.ro

CASA „MARIA”***: cazare, restaurant, piscină cu apă termală, SPA. Localizare: Romania – 325200 – Băile Herculane, jud. Caraş Severin, Str. Zăvoiului nr. 35A, Tel: 0740-930.569, Fax: 0255-560.838. E-mail: casa_maria_herculane@yahoo.com; www.pensiuneacasamaria.ro

HOTEL “AMBASADOR”***: cazare, restaurant, terasă, tratamente balneare, excursii. Localizare: Băile Herculane, str. Vicol nr. 4, Tel: 0723-523743; 0744-221692; Fax: 0255-560332; E-mail: ambasador_herculane@yahoo.com.

 

- 6 km – MEHADIA. Sat. Cetatea (sec. XIII). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1791-1794). Rezervaţia geologică „Piramidele coafate”.

- 12 km – IABLANIŢA. Sat. Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1825) cu picturi din 1828. Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (1828).

- 40 km – BOZOVICI. Sat. Biserica „Înălţarea Domnului” (sec. XVIII) cu picturi din sec. XIX. Punct de acces către rezervaţia naturală Cheile Nerei-Beuşniţa şi Cheile Carasului.

- 31 km – ANINA. Oraş (atestat din 1773). Biserica romano-catolică (1828). Gara (1846). Peştera Anina. Lacul Buhui. Punct de acces către rezervaţia naturală Cheile Nerei-Beuşniţa şi Cheile Carasului.

- 31 km – REŞIŢA. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XV). Catedrala „Sf, Ioan Botezătorul (sec. XIX). Biserica evanghelică (sec. XIX). Biserica romano-catolică (1848). Cazinoul german (1862). Cazinoul român (sec. XX). Poşta veche (1912). Palatul cultural (1928). Punct de plecare spre staţiunile Semenic, Crivaia şi Trei Ape din Munţii Semenic. Centru pomicol. Muzee. Muzeul locomotivelor cu aburi (16 locumotive construite la Reşiţa de-a lungul timpului). Teatru. Zoo.

- 20 km – BOCŞA. Oraş (atestat din 1437). Ruinele cetăţii Cuieşti (sec. XIV). Biserica „Buna Vestire” (1755). Biserica „Sf. Apostoli” (1808). Biserica romano-catolică (sec. XVIII). Mănăstirea Vasiova (1905). Primăria (sec. XIX).

- 43 km – DETA. Oraş (atestat din 1360). Biserica romano-catolică (1899) în stil neogotic. Muzeu.

- 16 km – MORAVIŢA. Sat. Punct de trecere al frontierei spre Serbia.

 

Listeaza