Listeaza

Dulcea Moldovă

Dulcea Moldovă

… deoarece această sintagmă îndeobşte folosită este pe deplin justificată. Întinsă în vestul României, de la Galaţi la Suceava,  acest tărâm feeric a avut o istorie zbuciumată, fiind râvnită de marile imperii. Cu toate acestea, oamenii au continuat să făurească numeroase creaţii arhitectonice şi artistice nemuritoare, unele dintre ele intrând şi în patrimoniul umanităţii. Munţii semeţi (Rarăul, Călimanii, Ceahlăul sau Obcinele, până în munţii Vrancei) adăpostesc o varietate floristică şi faunistică demne de invidiat; nici nu e de mirare că aici se află o mare densitate de parcuri şi rezervaţii naturale (geologice, forestiere, botanice, faunistice). Şi nu trebuie uitaţi nici oamenii locului, mândri de a fi moldoveni (bucovineni) şi care au reuşit să păstreze nealterate meşteşuguri şi tradiţii ale căror origini se ascund în negura timpurilor (cântecele şi jocurile, bundiţele meşteşugit brodate, tot ceea ce aparţine de civilizaţia lemnului, ouăle de Paşti meşteşugit încondeiate, poveştile, legendele şi snoavele populare pline de farmec. Şi venind vorba despre oameni, nu trebuie să uităm că această provincie istorică a dat României numeroşi cărturari, poeţi, scriitori, artişti plastici sau istorici. O călătorie în această provincie istorică reprezintă pentru mulţi turişti o întâlnire surprinzătoare şi fascinantă cu minunile naturii şi cu cele antropice (de cele mai multe ori veritabile capodopere de arhitectură sau de artă plastică), reprezentând de multe ori o pătrundere într-un veritabil tunel al timpului care îl poate întoarce cu multe secole în urmă. În multe locuri se împleteşte sacrul cu profanul, tradiţia cu modernul. Este o lume vie şi mereu fascinantă. Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să străbatem drumurile dulcii Moldove şi cel care va face acest lucru va rămâne cu amintiri întipărite pentru întreaga viaţă şi va face tot posibilul pentru a se întoarce pe aceste meleaguri. Drum bun!

 

IMPORTANT! În general, drumurile europene şi naţionale sunt bine întreţinute. În ceea ce priveşte drumurile judeţene şi locale, pentru a preîntâmpina surprizele neplăcute este recomandabil să cereţi sfatul localnicilor în legătură cu starea acestor căi de acces.

NOTĂ: Aceste trasee au fost concepute în aşa fel încât să vă ofere posibilitatea de a efectua circuite turistice rutiere.

Listeaza