Listeaza

TRASEUL IV: BUCURESTI - TG. JIU - TIMISOARA

TRASEUL IV: BUCUREŞTI –TÂRGOVIŞTE – CÂMPULUNG – CURTEA DE ARGEŞ – RÂMNICU VÂLCEA – TÂRGU JIU – HAŢEG – CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – JIMBOLIA (667 km)

- 0 km – BUCUREŞTI. )  Capitala României (atestat din 1459). Principalul centru administrativ, politic, economic, comercial, cultural şi universitar al României. Muzee, teatre, operă, filarmonică. Parcuri. Nod rutier şi de cale ferată. Aeroport internaţional.  Principalele obiective turistice: Palatul Parlamentului (Casa poporului), 64800 mp. A doua clădire ca mărime din lume după clădirea Pentagonului. Hotel „Intercontinental” (1968-1970). Palatul Sportului (6000 locuri). Teatrul Naţional (1967-1970). Atheneul Român (1886-1888). Casa Capşa (1852). Casa Lenş-Vernescu (1820). Cercul Militar Naţional (1912). Palatul Băncii Naţionale (1884-1890). Palatul CEC (1896-1900). Palatul Cotroceni (1893). Palatul Ghica (înc. sec. XIX). Palatul Patriarhiei (1658). Palatul regal (1928-1937). Palatul Ştirbei (1833). Restaurantul Carul cu Bere (1875-1879). Arcul de Triumf (1936). Hanul lui Manuc (1808). Curtea Veche (sec. XV-XVIII). Biserica Colţea (sec. XVII). Biserica Plumbuita (sec. XVI). Biserica Doamnei (sec. XVII). Monumente, statui. Grădină botanică. Zoo. (Punct de legătură cu traseele I, II, III şi V).

- 86 km – TÂRGOVIŞTE. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1396). Ansamblul Curţii Domneşti: Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII); Turnul Chindiei (sec. XV), înalt de 27 m.; Biserica Domnească Mare (1583 – 1585) ctitorit de domnitorul Petru Cercel cu tabloul votiv al voievozilor Neagoe Basarab, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi Petru Cercel; Biserica Domnească Mică (1517) cu ziduri fortificate de incintă; Curtea Domnească. Biserica Mitropoliei (1515 – 1518) ctitorită de domnitorul Neagoe Basarab. Biserica „Stelea” (1644 – 1645) ctitorită de domnitorul Vasile Lupu. Biserica „Sf. Constantin şi Elena” (1650 – 1651) ctitorită de domnitorul Neagoe Basarab. Biserica „Sf. Gheorghe” (1512 – 1521). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1654) pictată în sec. XVIII. Numeroase biserici din sec XVII şi XVIII. Casa Stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XIX). Sinagoga (1880). Arsenalul Armatei (1869). Casa Bordea (1885 – 1890). Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” (1892). Primăria veche (1897). Fosta Prefectură (1895). Muzee. Muzeul tiparului şi cărţii vechi româneşti (cu valoroase tipărituri din sec XVII – XVIII) Complexul Naţional  Muzeal „Curtea Domnească”. Numeroase case memoriale. Teatre. Festivalul internaţional anual de interpretare a romanţelor, canţonetelor şi şansonetelor „Crizantema de aur”. Parcul „Chindia” (6 ha.). Zoo. 

- 12 km – DRAGOMIREŞTI. Sat. Biserica „Sf. Nicolae” (1462). Casele Greceanu (sec. XVII).

- 16 km – VOINEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (1796). Biserici din sec XIX. Spitalul (1905). Centru etnografic (cusături, ţesături).

- 10 km – MALU CU FLORI. Sat. Centru de prelucrare artistică a lemnului. Biserici din sec. XIX.

- 5 km – CETĂŢENI. Sat. Ruinele cetăţii lui Negru Vodă (sec. XIV). Schitul Negru (cetăţuia) cu biserică rupestră (sec. XIV). Cheile Dâmboviţei.

- 16 km – CÂMPULUNG. Municipiu (atestat din 1292). Mănăstirea Negru-Vodă (1215) ctitorie a lui Radu Negru. Casa Domnească şi Stăreţia (1650), ctitorite de Constantin Brâncoveanu. Biserica romano-catolică „Sf. Iacob” – Bărăţia (sec. XIII). Biserica „Sf. Constantin şi Elena” – Subeşti (1552). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XVI). Biserica Domnească (1567), ctitorită de Petru cel Tânăr. Biserici din sec. XVII – XIX. Muzee. Case memoriale. Nucul de la Subeşti, vechi de peste 200 de ani, înălţime 16 m., diametru de 1,5 m. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Iezer-Păpuşa. 

- 8 km – BEREVOIEŞTI. Sat. Muzeul memorial Mihai Tican-Rumano.

- 9 km – DOMNEŞTI. Sat. Biserica „Intrarea în Biserică” (sec. XIX). Muzeu etnografic şi de artă feudală. Centru de artizanat (olărit).

- 21 km – CURTEA DE ARGEŞ. Municipiu (atestat din 1330). Curtea Domnească (sec. XIII – XV). Biserica „Sân Nicoară” (sec. XIII) în stil bizantin-balcanic. Biserica Domnească (1352) ctitorită de Basarab I. Biserica Mănăstirii Curtea de Argeş (1512-1517) ctitorită de Neagoe Basarab, superb monument arhitectonic; mormintele voievozilor Neagoe Basarab (1521), Radu de Afumaţi (1529) şi ale regilor României, Carol I, Carol II, Ferdinand şi soţiilor lor. Palatul Episcopal (1886-1890). Biserica Brad-Botuşari (sec. XVI) ctitorită de Petru Cercel. Biserica „Intrarea în Biserică” (sec. XVI). Biserici din sec. XVII – XIX. Protoieria Curtea de Argeş (sec. XV). Fântâna Meşterului Manole. Muzee. Case memoriale. Centru de ceramică. Punct de plecare pe Transfăgărăşan şi traseele montane din Munţii Făgăraş.

- 14 km – TIGVENI. Sat. Biserici din sec XIX.

- 14 km – RÂMNICU VÂLCEA. (Punct de legătură cu traseul IV a). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1370). Complexul Episcopia Râmnicului (sec. XVII – XIX). Biserica „Sf. Nicolae” (1504) cu picturi de Grigore Zugravu şi Gh. Tattarescu. Biserica „Sf. Dumitru” (sec. XIV – XV). Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (1557-1587). Biserica „Buna Vestire” (1509-1510). Biserici din sec XVIII – XIX. Schitul Cetăţuia (1860) cu picturi de Gh. Tattarescu. Fântâna Ştirbei (1853). Lacul de acumulare Râmnicu Vâlcea. Zona de agrement „Ostroveni”. Posibilităţi de practicare a sporturilor nautice. Zoo. Muzee. Teatru.  

- 5 km – OCNELE MARI. Oraş (atestat din 1247). Salină. Staţiune balneoclimaterică. Lac cu apă sărată. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” (1676). Biserica „Sf. Dumitru” (1726) cu fresce din 1782.

- 11 km – BĂILE GOVORA. Oraş (atestat din 1488). Staţiune balneoclimaterică de interes general. Ape minerale carbogazoase, calcice, magneziene, alcaline, feruginoase. Mofetă. Bază de tratament. Mănăstirea Govora (sec. XVI). Hotelul Palace (sec. XIX). Pavilionul băilor (sec. XIX). Mănăstirea Surpatele (1706) ctitorită de Constantin Brâncoveanu. Mănăstirea Dintr-un lemn (sec. XVII).

- 4 km - PIETRARI. Sat. Case vechi din lemn. Bisericile din lemn „Sf. Nicolae” (1737) şi „Sf. Voievozi” (1865).

- 20 km – BISTRIŢA. Sat. Mănăstirea Bistriţa (1492-1494) ctitorită de fraţii Craioveşti şi pictată în 1684; moaştele Sf. Grigore Decapolitul. Biserica „Sf. Grigore” (sec. XV). Cheile şi Peştera Bistriţa.

- 10 km – HOREZU. Oraş (atestat din 1487). Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” (1659) cu picturi din 1859. Complexul monahal Hurezi (1690-1697) principala ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu; bisericile (sec. XVII – XVIII) cu picturi originale; monument UNESCO. Biserica „Sf. Îngeri” (1700) cu picturi din 1757 în localitatea componentă Romanii de Jos. Schitul „Sf. Ioan” (sec. XVII) în localitatea componentă Romanii de Sus. Important centru etnografic şi de ceramică populară („Cocoşul de Horezu”).

- 21 km – POLOVRAGI. Sat. Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” (1505) cu o biserică ridicată în 1645. Muzeu de artă religioasă. Pădure de castani comestibili. Cheile Olteţului. Peştera Polovragi (9.100 m lungime) cu numeroase stalactite şi stalagmite, unde potrivit tradiţiei orale s-ar fi retras zeul dac Zalmolxis.

- 13 km – BAIA DE FIER. Sat. Biserica „Toţi Sfinţii” (1749). Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (sec. XIX). Peştera Muierii (3.566 m) aflată pe patru nivele, bogat concreţionată.

- 50 km – TÂRGU JIU. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1406). Ansamblul monumental în aer liber Constantin Brâncuşi: „Masa tăcerii”, „Coloana infinitului”, „Poarta sărutului”, „Masa sufletelor”. Catedrala Domnească (1748 – 1764), pictată în stil renascentist de Mişu Popp şi Iosif Keber (1854 – 1855). Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1746 – 1747). Ansamblul arhitectural Cornea Brăiloiu: Biserica „Adormira Maicii Domnului” (1694 – 1700), Casa Brăiloiu, fortificată (1699 – 1710). Prefectura veche (1875). Casa pitarului Măldărescu (1710). Casa slugerului Gănescu (sec. XVIII) unde a locuit Constantin Brâncuşi (1937 – 1938). Fântâna „Sâmboteanu” (sec. XVIII). Ceasul solar polonez (1940). Teatru. Muzee. Case memoriale. Parc cu arbori seculari.

- 11 km – CURTIŞOARA. Sat. Muzeu etnografic în aer liber; Cula Cornoiu (sec. XVIII), monument de arhitectură.

- 11 km - BUMBEŞTI-JIU. Oraş (atestat din 1696). Ruinele castrului roman (sec. II – III). „Sfinxul Lainicilor”, monument al naturii. Punct de plecare pe traseele montane din Munţii Parâng.

- 6 – 26 km – DEFILEUL JIULUI. Traseu extrem de pitoresc cu numeroase poduri şi viaducte. Mănăstirile Lainici şi Locurele.

- 11 km – PETROŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XVII). Biserica „Sf. Treime” (1940-1944). Biserica din lemn „Sf. Treime” (sec. XVIII). Biserica catolică (1880). Muzeul mineritului cu numeroase exponate valoroase. Teatru.

- 10 km – BĂNIŢA. Sat. Cheile şi Peştera Bolii.

- 5 km – MERIŞOR. Sat. Peşterile Comărnicelu, Aioanei, Peştera din Perete.

- 31 km – SÂNTĂMĂRIA-ORLEA. Sat. Biserica cnejilor Cânde (sec. XIII) una dintre cele mai vechi din România. Castelul Kendeffy (sec. XVIII – XIX). Punct de plecare pe traseele montane din Parcul Naţional Retezat şi spre zona cu cel mai importate sit cu fosile de dinozauri din Romania.

- 3 km – HAŢEG.  Oraş (atestat din 1274). Biserici din sec. XIX. Castel (sec. XIX) în localitatea componentă Nălatvad. Pădurea Slivuţ cu zoo şi rezervaţie de zimbri. Muzeu etnografic.

- 17 km – SARMIZEGETUSA. Sat. Vestigiile capitalei Daciei romane Sarmizegetusa Ulpia Traiana (sec. II – III). Amfiteatrul gladiatorilor cu o capacitate de peste 5.000 de locuri. Palatul Augustalilor. Forul. Temple. Băile romane. Suprafaţa totală a vestigiilor: 33 ha. Muzeu arheologic cu un valoros inventar din perioada romană.

- 10 km – PASUL POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI (699 m). Traseu extrem de pitoresc.

- 28 km – OŢELU ROŞU. Oraş (atestat din sec. XIV). Biserica ortodoxă (1831). Zonă de pescuit sportiv (păstrăv şi lipan).

- 20 km – CARANSEBEŞ. Municipiu (atestat din 1289). Ruinele castrului roman Tibiscum. Ruinele cetăţii feudale (sec. XIII). Biserica „Sf. Gheorghe” (1444) cu picturi şi iconostas din sec. XIX. Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1781) cu picturi originare. Biserica franciscană (1725). Sinagoga (1893). Primăria (1903). Fosta cazarmă a grănicerilor (1799). Muzee.

- 44 km – LUGOJ. Municipiu (atestat din 1334). Biserica „Sf. Nicolae” (sec. XV – XVIII). Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” (1759-1766). Biserica romano-catolică (1853) cu turn-clopotniţă înalt de 42 m. Birtul Poştei (1726). Teatrul Municipal (1835). Teatru. Muzee.

- 17 km – CHIZĂTĂU. Sat. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1821). Cel mai vechi cor ţărănesc din România (1857).

- 23 km – IZVIN. Sat. Centru de creştere al cailor de rasă. Posibilităţi de echitaţie.

- 20 km – TIMIŞOARA. (Punct de legătură cu traseul IV b). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1138). Castelul Huniazilor (1307-1318). Bastionul cetăţii (sec. XV – XVIII). Casa prinţului Eugeniu de Savoia (1717). Primăria veche (mijl. sec. XVIII) în stil baroc. Catedrala romano-catolică (1734-1774) în stil baroc. Palatul Deschau (1735). Palatul episcopal catolic (1743-1752) în stil baroc. Claustrul Mănăstirii franciscane (sec. XVIII). Biserica sârbească (mijl. sec. XVIII). Prefectura (1754). Biserica Mizericordienilor (1735-1737). Bisericile din lemn „Sf. Dumitru” 81774) şi „Sf. Mihail şi Gavril” (sec. XVIII). Palatul Dicasterial (cu 350 de camere) mijl. sec. XIX, în stil renascentist. Cazinoul Militar (1788). Turism nautic pe Canalul Bega. Muzee. Teatre. Operă. Filarmonică. 

- 43 km – JIMBOLIA.  Oraş (atestat din 1333). Palatul în stil neoclasic (1800). Statuia „Sf. Florian” (1866). Muzeul pictorului Jager. Muzeul Pompierilor. Punct de trecere al frontierei spre Serbia.

 

Listeaza