Listeaza

TRASEUL VIII: TÂRGU FRUMOS – ROMAN – PIATRA NEAMŢ

Traseul VIII

TÂRGU FRUMOS – ROMAN – PIATRA NEAMŢ (89 km)

Pornim pe acest traseu din oraşul Târgu Frumos, atestat din 1448. Aici putem vizita bisericile „Sf. Cuvioasă Parascheva” – Domnească, ctitorită între 1535-1541 de Petru Rareş, „Coborârea Duhului Sfânt” construită în 1593, Şcoala de fete (1842-1859) (Punct de legătură cu Traseul VI, XIII) şi după 9 km parcurşi spre sud-vest ajungem în satul Strunga unde se află numeroase izvoare de apă minerală sulfuroase, sulfatate, bicarbonatate, sodice etc. cu un grad ridicat de mineralizare, recomandate pentru tratarea bolilor digestive, hepato-biliare etc. Tot aici putem vedea biserica „Sf. Gheorghe” zidită în 1762. Continuând drumul spre sud, după 30 km ajungem în municipiul Roman (Punct de legătură cu Traseul X), unde putem vizita ruinele cetăţii medievale datând din sec. XIV – XVII, Catedrala Episcopală ctitorită în 1542 de Petru Rareş, biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1609), biserica „Intrarea în Biserică” (1791-1826), casa vornicului Done (1828), Hanul Episcopiei construit la mijl. sec. XVIII, Hanul Done (1830) şi Casa Iancu Teodoru (1850). Virăm spre vest şi după 11 km ajungem în satul Dulceşti unde putem vizita biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” zidită în 1605, casa Dimitrie Ghica datând din sec. XIX şi o veche moară de cereale cu utilaj original german datând din 1928. După numai 28 km ajungem la capătul acestui scurt dar frumos traseu în municipiul reşedinţă de judeţ, Piatra Neamţ, atestat din 1337 (Punct de legătură cu Traseul IX). Aici putem vizita Curtea Domnească a lui Ştefan cel Mare construită în 1491, biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1497-1498) ctitorită de Ştefan cel Mare, Turnul lui Ştefan (1499), Biserica „Sf. Paraschiva” (1618), biserici din sec. XVIII – XIX, bisericile din lemn „Sf. Troiţă” (1764), „Adormirea Maicii Domnului” (1776), Casa Paharnicului (1835), Casa de lemn Hausschild (1840), Casa lui Calistrat Hogaş (1880) şi rezervaţiile geologice şi peisagistice Pietricica, Cozla, Cernegura. Rezervaţia geomorfologică Căldările Urieşilor şi Lacul de acumulare Bâtca Doamnei, un ideal loc pentru petrecerea timpului liber şi de practicare a sporturilor nautice.

Listeaza