Listeaza

TRASEUL X: FĂLTICENI – ROMAN

Traseul X

FĂLTICENI – ROMAN (81 km)

Plecăm din municipiul Fălticeni, atestat din 1440. Dintre numeroasele obiective turistice vizităm biserica din lemn „Sf. Gheorghe” (sec. XVIII), refăcută în 1824, vechile biserici din sec. XVIII – XIX,  Casa Lovinescu (sec. XIX), casa din lemn în care a funcţionat fosta Şcoală Domnească (1842) şi frumosul şi valorosul pod de piatră din sec. XV. Există şi numeroase case memoriale ale căror vizitare nu trebuie să lipsească din sejurul nostru: ale scriitorilor Mihail Sadoveanu, Nicu Gane şi Ion Creangă, precum şi colecţia sculptorului Ion Irimescu. În oraş se află şi un inedit muzeu: Muzeul Apelor „M. Băcescu”. În iazurile şi heleşteele de lângă oraş, pasionaţii sportului cu undiţa pot petrece clipe de neuitat. (Punct de legătură cu Traseele V şi IX) şi parcurgând spre sud 17 km ajungem în satul Vadu Moldovei unde vizităm Casa memorială Matei Millo şi frumoasele biserici de lemn din sec. XIX răspândite pe tot arealul comunei. Încă 7 km şi ajungem în satul Drăguşeni unde putem vedea un han tipic moldovenesc de tip rateş construit în sec. XVIII şi biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1780. După 12 km ajungem în satul Moţca unde se află Mănăstirea Moţca cu biserica „Sf. Arhangheli”, ctitorie călugărească din 1657. Ne continuăm drumul spre sud şi după 18 km poposim în satul Mirosloveşti unde se află bisericile din lemn „Cuvioasa Paraschiva” construită în 1535 şi „Sf. Nicolae” datând de la sf. sec. XIX. După 8 km ajungem în satul Boteşti unde se află un frumos parc dendrologic situat pe o suprafaţă de 3 ha unde putem vedea exemplare rare de brad argintiu, arborele pagodă, pin negru şi roşu de Canada, brad de Grecia, chiparos japonez etc. Traseu nostru se încheie după alţi 19 km în municipiul Roman), unde putem vizita ruinele cetăţii medievale datând din sec. XIV – XVII, Catedrala Episcopală ctitorită în 1542 de Petru Rareş, biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1609), biserica „Intrarea în Biserică” (1791-1826), casa vornicului Done (1828), Hanul Episcopiei construit la mijl. sec. XVIII, Hanul Done (1830) şi Casa Iancu Teodoru (1850).) (Punct de legătură cu Traseul VIII).

Listeaza