Listeaza

TRASEUL XI: FOCSANI - SUCEAVA - RADAUTI

TRASEUL XI

 FOCŞANI – BACĂU – SUCEAVA – GURA HUMORULUI – RĂDĂUŢI - SIRET ( 415 km)

- 0 km – FOCŞANI. Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din sec. XVI). Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1661) ctitorită de Gheorghe Ghica. Biserica Domnească (1785). Biserica fostei Mănăstiri Precista (înc. sec. XVIII) ctitorită de Constantin Mavrocordat. Biserica „Profetul Samuil” (sec. XVIII). Monumentele Unirii şi Independenţei. Rezervaţia Lunca Siretului (388 ha). Muzeu. (Punct de legătură cu Traseul XII).

- 22 km – MĂRĂŞEŞTI. Oraş (atestat din 1455). Mausoleul eroilor din Primul Război Mondial (1922-1938). Biserica Adormirea Maicii Domnului” (1830-1835).

- 25 km – ADJUD. Oraş (atestat din 1433). Muzeu de ştiinţele naturii.

- 31 km – RĂCĂCIUNI. Sat.  Biserica din lemn „Sf. Voievozi” (1808) cu picturi din 1877. Conacele Fomaroki (1910) şi Buzdugan (1912). Sporturi nautice pe lacul de acumulare Siret. Muzeu etnografic.

- 27 km – BACĂU. (Punct de intersecţie cu Traseul II) Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1408). Biserica „Precista” (1498) ctitorită de fiul lui Ştefan cel Mare, Alexăndrel. Ruinele Curţii Domneşti. Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” (1848). Biserici din sec. XIX. Biblioteca Judeţeană (1774), cea mai veche clădire din oraş. Parcul Canciov (24,5 ha.) Parcul Gherăieşti (36,6 ha) cu o frumoasă pădure de conifere. Observator astronomic cu planetariu. Muzee. Teatru. Filarmonică.

- 44 km – ROMAN. Municipiu (datat din 1392). Ruinele cetăţii (sec. XIV – XVII). Catedrala Episcopală (1542) ctitorită de Petru Rareş. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1609). Biserica „Intrarea în Biserică” (1791-1826). Casa vornicului Done (1828). Hanul Episcopiei (mijl. sec. XVIII). Hanul Done (1830). Casa Iancu Teodoru (1850). Centru de ceramică populară. Zoo. Muzeu.

- 49 km – CRISTEŞTI. Sat. Biserica „Sf. Voievozi” (sec. XVII).

- 18 km – VADU MOLDOVEI. Sat. Biserica „Schimbarea la faţă” (1871). Bisericile din lemn „Sf. Nicolae” (1805), „Sf. Arhangheli” (1832), „Sf. Nicolae” (1835). Casa memorială Matei Millo.

- 11 km – FĂLTICENI. Municipiu (atestat din 1440). Casa Lovinescu (sec. XIX). Colecţia sculptorului Ion Irimescu. Iazur şi heleştee. Centru pomicol. Muzeu.

- 26 km – SUCEAVA. (Punct de legătură cu traseul IV, XIII). Municipiu reşedinţă de judeţ (atestat din 1388). Cetatea (sec. XIV – XVI). Biserica „Sf. Gheorghe” – Mirăuţi (1375-1391) ctitorită de Petru I Muşat. Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” (1514) ctitorită de Bogdan III cel Chior, fiul lui Ştefan cel Mare. Biserica „Sf. Dumitru” – Domnească (1534-1535). Biserica „Învierea Domnului” (1551) ctitorită de Elena Rareş. Biserica „Sf. Nicolae” – Prăjescu (sec. XVII). Biserici din sec. XVII – XIX. Mănăstirea armenească Zamca (sec. XV). Palatul Domnesc (sec. XIV – XVII). Hanul Domnesc (sec. XVII – XVIII). Muzeul Naţional al Bucovinei. Muzee. Planetariu. Punct de pornire spre localităţile cu monumente arhitectonice din nordul Bucovinei.

- 15 km – ŞCHEIA. Sat. Biserica „Sf. Ilie” (1488) ctitorită de Ştefan cel Mare, cu picturi din 1632.

- 30 km – PĂLTINOASA. Sat. Centru de ceramică populară.

-         6 km – GURA HUMORULUI. Oraş (atestat din …). Centru de artă şi tradiţii populare. Parc dendrologic. Rezervaţiile geologice Piatra Pinului şi Piatra Şoimului. Mănăstirea Umor (1530); remarcabile picturi exterioare în care predomină roşul şi albastrul; fresca „Asediul Constantinopolelui”; monument UNESCO. Mănăstirea Voroneţ (1488) ctitorită de Ştefan cel Mare; pictată în 1547 în celebra culoare „albastru de Voroneţ”; superba frescă exterioară „Judecata de Apoi”; monument UNESCO. Muzeu.

-         19 km – VAMA. Sat. Biserica „Sf. Nicolae” (1797). Biserica din lemn „Înălţarea Domnului” (1783). Piuă pentru bătut sumane (1925). Centru etnografic (prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor).

- 18 km – VATRA MOLDOVIŢEI. Sat. Mănăstirea Moldoviţa (1402-1410), ctitorită de Alexandru cel Bun; picturi exterioare în tentă verzuie (1537) din care ies în evidenţă „Asediul Constantinopolelui” şi „Scara lui Ieseu”; muzeu; monument UNESCO.

- 34 km – SUCEVIŢA. Sat. Mănăstirea fortificată. Biserica Mănăstirii (1581-1584); picturi exterioare pe fond predominant verde (1596); fresce remarcabile precum „Geneza”, „Viaţa lui Moise”, „Imnul acatist” etc.; monument UNESCO. Biserica „Arătarea Domnului” (1772).

- 8 km – MARGINEA. Sat. Renumit centru de ceramică populară (neagră şi roşie smălţuită).

- 8 km – RĂDĂUŢI. Municipiu (atestat din 1393). Biserica „Sf. Nicolae” – Bogdana (1359) ctitorită de Bogdan I, cea mai veche biserică din zid din Moldova. Biserica romano-catolică (1823-1826) în stil romanic, cu turn-clopotniţă înalt de 35 m. Biserica evanghelică (1862). Fosta Judecătorie (1862). Sinagoga (1879). Casa germană (1896). Centru etnografic (olărit, prelucrarea artistică a lemnului şi pieilor). Rezervaţia Mlaştina Rădăuţi (5 ha). Zoo. Muzeul tehnicilor populare bucovinene.(Punct de intersecţie cu I, II)

- 21 km – SIRET. Oraş. Biserica „Sf. Treime” (mijl. sec. XIV). Biserica romano-catolică franciscană „Maica Domnului” (mijl. sec. XIV). Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1672). Fosta Primărie (1826). Hanul (sf. sec. XIX). Cimitirul evreiesc (sec. XVII – XX).

-         3 kmPunct de trecere al frontierei cu Ucraina.

Listeaza